Уг нь лого байх байсан ч залхуурсан бөлгөө. Zalhuu.biz 

Сурталчилгаа